Site menu:

Nástup do SŠI v šk.r. 2021/22


V dôsledku pretrvávajúcej epidemickej situácie a v snahe zabezpečiť bezpečnosť Vás, ako aj našich zamestnancov, si Vás dovoľujeme upozorniť na dodržiavanie prijatých opatrení pri nástupe do Súkromného školského internátu:
- Z dôvodu opatrení COVID-19 a s cieľom zabezpečiť bezpečné prostredie v školskom internáte sa v deň nástupu žiakov 1.9.2021 ruší Deň otvorených dverí a stretnutie rodičov s vedením SŠI.
- Do SŠI budú môcť 1.9.2021 vstúpiť len ubytovaní žiaci, bez doprovodu rodičov a rodinných príslušníkov.
- Pri nástupe do SŠI je každý žiak povinný predložiť:

Rozhodnutie o prijatí do SŠI
Rozhodnutie o prijatí na SŠ
vyplnený formulár Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti
https://www.minedu.sk/data/att/20488.docx

- Žiaci z Ukrajiny sa musia pri nástupe do SŠI preukázať aj negatívnym PCR testom, nie starším ako 72 h, absolvovaným na Slovensku.
- SŠI zabezpečuje dezinfekciu v celom objekte, pri vchode do internátu aj pred vstupom do jedálne.
- Pre vlastnú potrebu je žiak povinný zabezpečiť si dezinfekciu sám.
- Zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa niekoľko rúšok/respirátorov (aj náhradných).
- Žiakom odporúčame doniesť si do SŠI len nevyhnutné osobné veci.
- Prosíme o dôsledné dodržiavanie odporúčaných hygienických opatrení.

PhDr. Eva Ondríková PhD.,MBA,LL.M
riaditeľka SŠI
Žiadost o prijatie do školského internátu .pdf
Prihláška na stravovanie .pdf
Prihláška na stravovanie externí .pdf