Site menu:
"Človek bez vzdelania, kultúry a osvety bude ako vyschnutá zem. Keď na nej nepracujeme, rastie len burina."
A. Duchnovič


Súkromný školský internát

Súkromný školský internát je samostatný právny subjekt, ktorého zriaďovateľom je Domov mládeže Alexandra Duchnoviča, s.r.o.
Riaditeľkou SŠI je PhDr. Eva Ondríková PhD., MBA, LL.M

Školský internát je neoddeliteľnou súčasťou celého výchovno-vzdelávacieho systému so svojím špecifickým postavením, cieľmi, úlohami, vytváraním vhodných podmienok na prípravu na vyučovanie, relaxáciu, s možnosťou sebarealizácie, rozvoja svojho talentu, nadania a tvorivých schopností.